Müzakere Süreci Devam Eden STA'lar

13 Mart 2024

Hâlihazırda 9 ülke/ülke grubu ile resmi olarak başlatılmış bulunan STA müzakereleri kapsamında 2 ülke (Japonya ve Endonezya) ile müzakereler aktif bir şekilde sürdürülmektedir. Müzakere sürecinde olan diğer ülke/ülke grupları (Meksika, Peru, Kolombiya, MERCOSUR, Ekvator, Kamerun ve Körfez İşbirliği Konseyi) ile de söz konusu süreçlerin hızlandırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.