Taviz Değişimine Konu Olan Tarım Ürünleri

14 Ocak 2019

Taviz Değişimine Konu Olan Tarım Ürünleri

Ülkemiz STA’larında tam liberalizasyon sağlanan sanayi ürünlerinden farklı olarak tarım ürünlerinde sınırlı sayıda ürün için sınırsız veya tarife kontenjanı kaspamında vergi indirimi/muafiyeti şeklinde taviz değişimleri uygulanmaktadır.

Bosna-Hersek STA’sında diğer STA’lardan farklı olarak az sayıda ürün hariç tüm tarım ürünlerinde liberalizasyon sağlanmıştır. Buna ilaveten, son dönemde yürürlüğe giren Güney Kore ve Malezya STA’larında eski dönemde imzalanan STA’lara nazaran daha kapsamlı bir taviz yapısı oluşturulmuştur.

STA’lar kapsamında tavize konu olan tarım ürünlerine erişmek için ülke adlarına tıklayınız.

Arnavutluk

Bosna-Hersek

EFTA

Fas

Filistin

Güney Kore

Gürcistan

İsrail

Karadağ

Malezya

Makedonya

Mısır

Moldova

Morityus

Sırbistan

Suriye

Şili

Tunus