Yürürlükte Bulunan STA'lar

Bugüne kadar, ülkemizce 36 STA imzalanmış olup bunlardan Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleriyle akdedilmiş olan 11 STA, bu ülkelerin AB üyelikleri nedeniyle feshedilmiştir. Geriye kalanlardan 20 STA (EFTA, İsrail, Makedonya, Bosna ve Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Suriye(*), Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Morityus, Güney Kore, Malezya, Moldova, Faroe Adaları ve Singapur) hâlihazırda yürürlüktedir(**).  Türkiye ile Güney Kore arasındaki STA kapsamında imzalanan “Yatırım Anlaşması” ve “Hizmet Ticareti Anlaşması” ise 1 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

 Öte yandan, Lübnan, Kosova, Sudan, Venezuela ve Katar STA'ları iç onay süreçlerinin tamamlanmasını müteakip yürürlüğe girecektir.

 İlaveten, mevcut STA’ların güncellenmesi ve kapsamının genişletilmesine yönelik olarak EFTA, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Karadağ ile yürütülen müzakereler tamamlanmış olup Sırbistan ve EFTA STA'sı kapsamında anlaşma sağlanan metinler imzalanmıştır. Ayrıca, Gürcistan, Malezya ve Moldova ile yürütülen müzakerelerin yakın zamanda sonuçlandırılması hedeflenmektedir.

 (*)Türkiye ile Suriye Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması 6 Aralık 2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile askıya alınmıştır.

 (**) 1 Aralık 2009 tarihinde imzalanarak 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması, 22 Kasım 2018 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

 Yürürlükte olan STA’lar listesi