Dış Ticaret Lojistiği

Ülkemizin taşıma şekillerine göre dış ticaret verilerine, dış ticaretimizde denizyolu, karayolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığına ilişkin bilgilere, uluslararası koridorlarda yaşanan son gelişmeler ve alternatif güzergahlara, lojistik ve taşımacılıkla ilgili olarak Bakanlığımızca sağlanan desteklere erişebilirsiniz.

19 Nisan 2024