Hizmet Ticaret İstatistikleri

İstatistiklerde hizmet sektörlerinin kapsamı, referans bilgiler, ülkemiz ve dünya hizmet ticaretine yönelik en güncel tablolar ve yürütülen projeler hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.

16 Aralık 2021
HİZMET TİCARETİ İSTATİSTİKLERİ

Yeni gelişen üretim ve tüketim modelleri, teknolojik yenilikler, yeni iş yapma biçimleri ve politikalar, dünya ticaretinde hızlı ve etkili değişikliklere neden olmaktadır. Bu süreçte, hizmet sektöründeki gelişimin de çarpıcı biçimde ilerlediği yadsınamaz bir gerçektir. 2010 yılından günümüze kadar bakıldığında, yıl bazında mal ticaretinden daha hızlı bir seyirde büyüyen hizmet ticareti, üzerinde titizlikle durulması gereken ve gelişmiş ülkelerin uzun zamandan beri gündeminde olan bir konudur.

2019 yılında 6,2 trilyon Dolar olan dünya hizmet ihracatı 2020 yılında pandemi nedeniyle bir önceki yıla göre %19,7 küçülerek 4,9 trilyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ülkemiz de hizmet sektörlerinde yıllara yayılan deneyim, genç işgücü ve hizmet sunum kalitesi ile hizmetler alanında dünyada öne çıkan aktörler arasında yer almaktadır.

 2002 yılında 14 milyar Dolar olan hizmet ihracatımız 2019 yılında Cumhuriyet tarihinin rekor düzeyine ulaşarak 62,7 milyar Dolar olarak gerçekleşmişti. 2020 yılında ise bir önceki yıla göre % 43,5 oranında azalış kaydederek 35,4 milyar Dolar düzeyine gerilemiş, hizmetler dengesi ise 11,5 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Salgın kaynaklı olarak alınan ve küresel hareketliliği kısıtlayan tedbirler nedeniyle, 2020 yılı verisinde özellikle taşımacılık ve turizm gelirleri başta olmak üzere düşüş yaşanmıştır. Bununla birlikte, normalleşme adımları sayesinde hizmet gelirlerimizde hızlı bir toparlanma dönemine girildiği değerlendirilmektedir.

Hizmet ihracatımız 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 2020 yılının aynı dönemine göre %61,9 artarak 46,2 milyar Dolar olarak gerçekleşmiş, aynı dönem hizmetler dengesi ise 21,2 milyar Dolar seviyesine ulaşmıştır.


Tablo-1: Türkiye Hizmet Gelirleri (Kırılımlı)Tablo-2: Dünya-Türkiye Hizmet Ticareti Verileri


 
KAYNAKÇA