Kolay Destek

Desteklerin görsellerle basit ve anlaşılır bir şekilde anlatıldığı yeni web sitemize ulaşabilirsiniz.

Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Destek Yönetim Sistemine giriş yaparak İhracat Destekleri, Tarımsal İade Destekleri, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Vergi-Resim-Harç İstisna Uygulamalarına yönelik başvuruları çevrimiçi ortamda iletebilir, başvuruların süreçlerini ve destek tutarlarını sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Kolay İhracat Platformu

İhracatla ilgili herşey tek platformda!

Mevzuat

En güncel haliyle ihracat rejimi, dahilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi ile vergi resim ve harç istisnası mevzuatlarına ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programları

İş çevrelerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenen Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programlarına ilişkin bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Fuarlar

Yurt dışında düzenlenecek milli katılım ve bireysel katılımda desteklenen fuarların listeleri, yurt dışı fuar destek mevzuatı ve yurt dışı fuar organizatörlerine ait bilgiye ulaşabilirsiniz.

Heyetler

Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilen heyetlere ilişkin bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Dış Talepler Bülteni

Yurtdışından alınan ticari talep, fuar, ihale bilgilerini içeren Dış Talepler Bültenine ulaşabilirsiniz.

Pazara Giriş

Hedef ülkeler, pazara giriş uygulamaları ve pazara giriş engellerine ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sektör Raporları

Tarım ve Gıda ile Sanayi sektörleri bazında sektör profillerine ilişkin bilgiye ulaşabilirsiniz.

Tarım Ürünlerinde İhracatta Ticari Kalite Denetimi

Tarım ürünlerinin ticari kalite denetimleri, firma sınıflandırma işlemleri ile preseli pamukların tasnifi konusunda ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.