Mevzuat

En güncel haliyle ihracat rejimi, dahilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi ile vergi resim ve harç istisnası mevzuatlarına ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

37  sayılı “Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca;

-İhracatın geliştirilmesi ve yönlendirilmesine ilişkin madde ve ülke bazında gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmak,

-ihracatın madde ve ülke bazında geliştirilmesi imkânlarını ve bu imkânlardan azami döviz gelirleri sağlama yollarını araştırmak ve önerilerde bulunmak

- İhracat Rejimi Kararı da dâhil olmak üzere, ihracata dair mevzuatı hazırlamak ve uygulamak,

-ihracatın desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında gerekli tedbirleri hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirmek

- İhracatın desteklenmesi amacıyla, uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak dahilde işleme ve hariçte işleme rejimlerine ilişkin dış ticaret politikalarını belirlemek ve düzenlemeleri yapmak

Bakanlığımız görevleri arasında yer almaktadır.

Bu amaçlar ve görevler minvalinde ihracat mevzuatına bakıldığında, işbu mevzuatı genel olarak geniş ve dar anlamda ihracat mevzuatı olarak ayırmak mümkün bulunmaktadır. Bu itibarla, geniş anlamda ihracat mevzuatını, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu kanunun dayanak teşkil ettiği Gümrük Yönetmeliği başta olmak üzere gümrük mevzutanın yanı sıra,  kambiyo mevzuatı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerine ilişkin mevzuat, ilgili uluslararası anlaşmalar, merkez bankası genelgeleri ve mezkur mevzuatların dayanak teşkil ettiği tebliğ ve genelgeler oluşturmaktadır. Öte yandan dar anlamda ihracat mevzuatını ise, 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ışığında, ihracat rejim kararı, Dahilde İşleme Rejim Kararı, Hariçte İşleme Rejim Kararı, İhracat Yönetmeliği ve İhracat Tebliğleri oluşturmaktadır.

İhracat İşlemlerinde uyulması gereken esaslar genel hatlarıyla İhracat Rejim Kararı ile İhracat Yönetmeliği düzenlemelerinde yer almakta olup, mezkur kararın dayanak teşkil ettiği; Dahile İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulamaları her bir rejimle  ilgili karar ve bu kararların dayanak teşkil ettiği tebliğlerinde ayrıntılı olarak düzenlenmektedir.