Tarım Ürünlerinin Dış Ticaret Denetimleri

Tarım ürünlerinin ticari kalite denetimleri, firma sınıflandırma işlemleri ile preseli pamukların tasnifi konusunda ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İhracatta Ticari Kalite Denetimlerine Konu Ürün Grupları;

  Yaş Sebze ve Meyveler
  Kuru ve Kurutulmuş Ürünler
  Yemeklik Bitkisel Yağlar 

İhracatta ticari kalite standartları yönünden ilgili Tebliğ (2020/21) uyarınca denetime tabi tutulmaktadır.
 
77 ürün standardı kapsamında 148 ürün denetlenmektedir. 

İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Amaçları;

Yüksek düzeyde kaliteli üretimin teşvik edilmesi,
İthalat (varış) noktasında sorun çıkmasının ya da malın reddedilmesinin önüne geçilmesi,
İhraç ürünlerimizin dünya pazarlarındaki imajının korunması,
İhraç ürünlerimizin kalitesinin ve rekabet gücünün artırılması.
 
İthalatta Ticari Kalite Denetimlerinin Amaçları;

İthal malları ile yerli ürünler arasında farklılık yaratmayacak şekilde düşük kaliteden kaynaklanan haksız rekabetin ve yanıltıcı uygulamaların önlenmesi,
Tüketicinin korunması,
Piyasaya arz edilen ürünlerin sürekli ve yüksek kalite olmasının sağlanması.


İlgili Mevzuat:


İhracat Denetimlerinde FİİLİ DENETİM BAŞVURUSU en yakın Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığı’na yapılmalıdır.