Düzenlenmemiş Alan

02 Ağustos 2021
Düzenlenmemiş Alan
 
Düzenlenmemiş alan, Avrupa Birliği (AB)'nin ortak mevzuatının bulunmadığı, dolayısıyla AB üyesi devletlerin kendi düzenlemelerini yapabilecekleri alanı ifade etmektedir. Bu alan, hakkında hiçbir AB mevzuatı olmayan bir ürünü ilgilendirebileceği gibi, hakkında AB mevzuatı bulunan bir ürüne dair ortak düzenleme kapsamına alınmamış bir hususu da işaret edebilmektedir. 
 
Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliğini tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK)"nın 5-7 inci maddeleri Topluluk Kurucu Anlaşması'nın 34-36"ncı maddelerine tekabül etmektedir. Ayrıca 2/97 sayılı OKK eki listede ABAD’ın "Cassis de Dijon” davası kararı da tarafların dikkate alması gereken kararlar arasında sayılmıştır. Bu nedenle, AB ile Türkiye’nin düzenlenmemiş alanda karşılıklı tanıma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanımaya ilişkin genel usul ve esaslar, 12 Mart 2021 tarihli ve 31421 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği ile belirlenmektedir.

Yönetmelik esas olarak;
  • 764/2008 sayılı Tüzüğü yürürlükten kaldıran, Başka Bir Üye Devlet’te Yasal Olarak Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Karşılıklı Tanınması Hakkında 19 Mart 2019 tarihli ve (AB) 2019/515 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü'nün iç mevzuatımızdaki karşılığıdır.
  • Ürünlerin serbest dolaşımı ve teknik kurallar, karşılıklı tanıma beyanı ve karşılıklı tanıma hükmünü düzenlenmektedir.
  • Ulusal ürün irtibat noktası olarak Ticaret Bakanlığı’nın görevlerini belirlemeyi amaçlamaktadır.
Avrupa Birliği Düzenlenmemiş Alan Yasal Çerçevesi'ne ilişkin mevzuata buradan ulaşılabilmektedir.
 
Düzenlenmemiş Alan Bildirimleri hakkında iletişim için:
 
 Bildirim Merkezi Adresi:  dtsabbil@ticaret.gov.tr
 
 Bengü Okur Erdoğan                                  Çiğdem Çepe
 ÜGD Genel Müdürlüğü                               ÜGD Genel Müdürlüğü
 (AB Teknik Mevzuat Dairesi Başkanlığı)     (AB Teknik Mevzuat Dairesi Başkanlığı)
 Tel: 0 312 204 9285                                    Tel: 0 312 204 8934
 E-mail: okurb@ticaret.gov.tr                        E-mail: kosec@ticaret.gov.tr
 
 
Türkiye tarafından yapılan Bildirimlerine ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.