AB Teknik Mevzuatın Gelişimi

03 Ağustos 2021

Avrupa Birliği'nde teknik mevzuatı iki başlık altında toplayabiliriz:
Düzenlenmiş alan: Bu alan Avrupa Komisyonu nezdinde hazırlanıp yürürlüğe konulmuş ortak bir mevzuat tarafından düzenlenen sektörleri kapsar. Örneğin; Komisyon ve Konsey Tüzükleri, Direktifleri bu alana girmektedir. 
Düzenlenmiş alanda AB teknik mevzuatının gelişimine ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için Mavi Rehber'i inceleyiniz.

Düzenlenmemiş alan: Bu kapsama giren hususlarla ilgili AB düzeyinde bir düzenleme yapılmamakta ve bu alanla ilgili düzenlemeler üye devletlerin ulusal yetki alanına bırakılmaktadır. Bu alanda teknik engellerin bertarafı ve malların serbest dolaşımı karşılıklı tanıma prensibi çerçevesinde sağlanmaktadır. AB'de Düzenlenmemiş Alanda detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.