AB Teknik Mevzuatın Gelişimi

18 Ocak 2019

Avrupa Birliği'nde teknik mevzuatı iki başlık altında toplayabiliriz:
Düzenlenmiş alan: Bu alan Avrupa Komisyonu nezdinde hazırlanıp yürürlüğe konulmuş ortak bir mevzuat tarafından düzenlenen sektörleri kapsar. Örneğin; Komisyon ve Konsey Direktifleri bu alana girmektedir. 
Düzenlenmemiş alan: Bu kapsama giren hususlarla ilgili AB düzeyinde bir düzenleme yapılmamakta ve bu alanla ilgili düzenlemeler üye devletlerin ulusal yetki alanına bırakılmaktadır. Bu alanda teknik engellerin bertarafı ve malların serbest dolaşımı ulusal mevzuatlara eklenen "karşılıklı tanıma hükmü" ile sağlanmaktadır.
Düzenlenmiş alanda AB teknik mevzuatının gelişimine ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.