AB Teknik Mevzuat Uyumu

AB Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmaları, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.

AB Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmaları, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.

Türkiye-AB İlişkileri kapsamında Teknik Mevzuat Uyumu çalışmaları, AB ile Türkiye arasında 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) ile kurulan Gümrük Birliği kuralları temelinde, 2/97 sayılı OKK'da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. 2/97 sayılı OKK ekinde ülkemizin uyumlaştırması gereken teknik mevzuat listesi yer almaktadır.

Bu kapsamda uyum çalışmaları, 5.1.1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda uyumdan sorumlu yetkili kuruluşlar tarafından yürütülmektedir.