Güncel Mavi Rehber

Mavi Rehber (Güncel) Mavi Rehber Türkçe'ye çevrilerek yayımlanmıştır.

Avrupa Birliği’nce hazırlanan ve ürün kurallarının uygulanmasına ilişkin bilgiler içeren güncel Mavi Rehber, Bakanlığımız Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkçe’ye çevrilerek tüm iktisadi işletmecilerimizin, ilgili Bakanlıklarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve ilgili tüm paydaşların hizmetine sunulmaktadır. 

Mavi Rehber'e ulaşmak için tıklayınız.