Onaylanmış Kuruluşlar

AB ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması uyarınca Türkiye AB’nin ürünlere ilişkin teknik mevzuatını uyumlaştırmayı taahhüt etmiştir. Bugüne kadar ülkemiz 250 civarında mevzuatı uyumlaştırmıştır ve mevzuata ilişkin güncellemeler yetkili kuruluşlarımız tarafından takip edilmektedir.

21 Ağustos 2023

Onaylanmış Kuruluşlar
AB ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması uyarınca Türkiye AB’nin ürünlere ilişkin teknik mevzuatını uyumlaştırmayı taahhüt etmiştir. Bugüne kadar ülkemiz 250 civarında mevzuatı uyumlaştırmıştır ve mevzuata ilişkin güncellemeler yetkili kuruluşlarımız tarafından takip edilmektedir.
Mevzuat uyumu ülkemize bazı hakları da beraberinde getirmektedir. Bu minvalde 1/2006 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile Türkiye uyumlaştırdığı mevzuat kapsamında onaylanmış kuruluş atama hakkını elde etmiştir.

Onaylanmış kuruluşlar, üçüncü taraf bağımsız test veya belgelendirme hizmeti gerektiren CE işaretli ürünlerde piyasaya arz öncesi bu hizmeti sağlamaktadır. Böylelikle üreticilerimiz veya ihracatçılarımız bu hizmeti ulusal kuruluşlardan temin edebilmektedir.

Yetkili kuruluşlarımız tarafından görevlendirilmesi uygun görülen aday onaylanmış kuruluşlara dair bildirimler Ticaret Bakanlığı tarafından AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi NANDO üzerinden Avrupa Komisyonu’na iletilmektedir. Ülkemizde halihazırda görev yapan kuruluşlara ve bu kuruluşların hangi alanlarda faaliyette bulunduğuna dair liste NANDO sisteminde yer almaktadır. Türk onaylanmış kuruluşlara ve hangi alanda faaliyette bulunduklarına dair listeye ulaşmak için  tıklayınız.