2015/2 sayılı Genelge

10 Nisan 2019

Bu Genelgenin amacı, 3/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ'in (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2015/24) uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. İlgili Genelge ve eki için tıklayınız.