Uluslararası Gözetim Şirketleri Listesi

23 Şubat 2024

31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) uyarınca Bakanlığımızca A tipi (TÜRKAK'tan akredite olan) uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen firma/kuruluşların listesi için tıklayınız.

31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) uyarınca Bakanlığımızca B tipi uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen firma/kuruluşların listesi için tıklayınız.