Yetkilendirme Listesi

06 Haziran 2022

Yetkilendirme Listesi
Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) uyarınca, uluslararası gözetim şirketi statüsü almak isteyen firma/kuruluşlar, faaliyet gösterecekleri alanları Türk Gümrük Tarife Cetveli fasılları itibarıyla tespit ederler. Uluslararası gözetim şirketinin, bu fasıllarda gözetim faaliyeti yürütmeye yetkili uzman personel çalıştırması gerekmektedir. Söz konusu personelin yetkilendirilmesinde esas alınacak uzmanlıkların listesine buradan ulaşabilirsiniz.