2015/24 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ

10 Nisan 2019

Bu Tebliğin amacı, dış ticarete konu mallarla ilgili olarak Tebliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan şekilde gözetim faaliyetinde bulunacak şirket ve kuruluşlara uluslararası gözetim şirketi statüsü verilmesi, bu şirketlerin tabi olacağı şartların ve yükümlülüklerin belirlenmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin hususları düzenlemektir. İlgili Tebliğ ve ekleri için tıklayınız.