Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Üyesi Şefik Caferoviç, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesine, Republika Srpska Teknik Düzenlemeler Kanununun Anayasaya Uygunluğunun Gözden Geçirilmesi İçin Talepte Bulundu

27 Ocak 2021

Yapılan açıklamada, Republika Srpska Teknik Düzenlemeler Kanununda yer alan hükümlerin, Bosna Hersek Anayasasındaki devlet genelinde tek bir pazar kurulması, insan hakları ve temel özgürlükler, uluslararası standartlar ve ayrımcılık yapmamaya yönelik hükümler ile uyumlu olmadığı bildirildi.

Anayasaya uygunluğun gözden geçirilmesi talebinde, Republika Srpska Teknik Düzenlemeler Kanununun, devlet düzeyindeki Ürüne İlişkin Teknik Gereklilikler ve Uygunluk Değerlendirme Kanununa aykırı olduğu, bu şekilde anayasaya aykırı paralel bir kalite altyapı sisteminin kurulduğu vurgulandı.  

Açıklamada, söz konusu kanun ile Bosna Hersek düzeyindeki düzenleme ve standartların göz ardı edildiği; iç pazarın bölündüğü; Republika Srpska'da kayıtlı şirketlere öncelik verilerek vatandaşlara farklı muamele edildiği; Bosna Hersek'te serbest piyasa ekonomisinin, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımının ve işleyen bir ekonomik düzenin tesis edilmesini sağlamanın yolunun, bunu engelleyen düzenlemelerin kaldırılması olduğu belirtildi.
 
Kaynak: Klix Haber Portalı
Yayımlayan: Saraybosna Ticaret Müşavirliği