Pandeminin İlk Senesinde Bosna Hersek Şirketlerinin Kârları 2019 Yılına Oranla Yükseldi

02 Haziran 2021

Bosna Hersek'teki şirketlerin faaliyetlerine ilişkin 2020 yılı ön verileri açıklandı.

Verilere göre, Bosna Hersek'te 2020 yılında faaliyet gösteren toplam şirket sayısı 34.942 olup, 2019 yılına göre %1 artış gerçekleşti. Bu şirketlerde çalışan sayısı 534.076 kişi ile geçen döneme göre %3 düşüş gösterdi. Söz konusu şirketlerin gelirleri 2019 yılına kıyasla %8 oranında düşerek 67,5 milyar KM, ihracatları ise %11 düşerek 9,66 milyar KM olarak gerçekleşti. Bosna Hersekli şirketlerin kârlarının pandeminin ilk yılında %2 artması ve bu şekilde 3,86 milyar KM kazanmaları dikkat çekti.  

Bosna Hersek Federasyonu'nda yerleşik şirketlerin kârlarında %12 düşüş gözlenirken, Republika Sırpska'da yerleşik şirketlerde kârlar %32 arttı. Federasyon'da yerleşik şirketlerin geçen sene kârları 2,19 milyar KM iken Republika Sırpska'da yerleşik şirketlerin kâr tutarı 1,5 milyar KM oldu. Her iki entiteden yapılan ihracat %12 oranında düştü. Bosna Hersek Federasyonu'ndan 6,7 milyar KM ve Republika Sırpska'dan 2,69 milyar KM tutarında ihracat gerçekleşti. Aynı şekilde, Bosna Hersek Federasyonu'nda yerleşik şirketlerin gelirleri %10 oranında düşüş ile 45,2 milyar KM ve Republika Sırpska'da yerleşik şirketlerin gelirleri %4  düşüş ile 20,2 milyar KM oldu.

Brçko Distrikt de kapanmalardan etkilenerek tüm ekonomik parametrelerde birkaç puanlık düşüşler gösterdi. Buna göre, şirket sayısında %2 düşüş ile 1.365 şirket ve işçi sayısında %1 düşüş ile toplam 10.657 çalışan kaydedildi. Brçko Distrikt'te gelirler %7 düşerek 2 milyar KM, kârlar %3 düşerek 126,7 milyon KM olarak gerçekleşti. Diğer taraftan, bu bölgede ihracat 246,9 milyon KM ile %6 artış gösterdi.

* Bosna Hersek Merkez Bankası tarafından Avro'da sabit kur uygulanmakta olup resmi kur 1 Avro = 1,95583 KM seviyesindedir.

Kaynak: BH Business Daily
Yayımlayan: Saraybosna Ticaret Müşavirliği