Dünya Bankası 2021 Yılında Bosna Hersek'in Kademeli Bir Şekilde Toparlanmasını Bekliyor

07 Nisan 2021
Dünya Bankası, daha önce açıklanan enerji ve altyapı yatırımları ile tüketim artışı sebebiyle Bosna Hersek'in kademeli bir şekilde toparlanmasını beklerken, salgının uzamasının ve zorlu siyasi ortamın büyüme için risk teşkil ettiğini vurguladı. Bu çerçevede, imalat sektöründeki yavaşlama, siyasi alandaki büyük belirsizlikler ve dış faktörler sebebiyle reel büyümenin %-4,0 oranında gerçekleşmesinin beklendiği; 2021 yılı için %2,8 ve 2022 yılı için %3,5 oranında büyüme öngörüldüğü açıklandı. 
 
Dünya Bankası raporunda, Bosna Hersek'in karmaşık kurumsal yapısının salgınla daha da belirgin hale geldiği, hanehalkı ve işyerlerine yapılan mali yardım ödemelerinin yavaş olduğu, bunların ekonomik faaliyetleri zorlayıp 2021 yılında iyileşmeyi geciktirebileceği belirtildi. Raporda devamla, Bosna Hersek'in acil önceliğinin salgınla savaşmak ve salgının ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirmek olduğu; salgının yavaşlaması ile enerji ve altyapı yatırımlarının başlayacağı, tüketimde kademeli artış yaşanacağı, tüketimin büyümeyi tetikleyeceği ve ithalatın artacağı, orta vadede ülkeye para transferlerinin toparlanacağı, reformlarda ilerleme kaydedileceği ve ticari açığın önemli bir kısmının finanse edileceği ifade edildi. Ayrıca, bütçenin 2019 yılında GSYİH'nin %1,9'u oranında fazla vermesinden sonra 2020 yılında %5,5 oranında açık vermesinin beklendiği belirtildi.    
Raporda, salgının uzaması, zorlu siyasi ortam ve sosyo-ekonomik programın uygulanmasının, büyümenin öngörülenden daha düşük düzeyde gerçekleşmesine yol açabileceği; Bosna Hersek için en önemli dış risklerin ise Avrupa Birliği'nde güçlü büyüme ve bölgedeki siyasi gerilimler olacağı ifade edildi.
 
Kaynak: BH Business Daily
Yayımlayan: Saraybosna Ticaret Müşavirliği