Bosna Hersek’in 2019 Yılı Dış Ticaret Analizi, Bakanlar Konseyi Tarafından Kabul Edildi

22 Haziran 2020

Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanlığı tarafından hazırlanan 2019 Yılı Dış Ticaret Analizi, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi tarafından kabul edildi.

Bosna Hersek'in 2019 yılında gerçekleştiği toplam dış ticaretin 30,99 milyar KM olduğu; ihraç edilen malların değerinin 11,49 milyar KM, ithal edilen malların değerinin ise 19,5 milyar KM olduğu; bunun sonucunda ticaret açığının, bir önceki seneye nazaran %8,6 oranında artarak 8,01 milyar KM seviyesine ulaştığı açıklandı.

2019 yılında dış ticaretin temel özelliklerine bakıldığında, toplamda %0,6 azalış, ihracatta %3,4 azalma, ithalatta %1,2 büyüme ve ithalatın ihracatı karşılama oranında %2,8'lik düşüş oldu.
Avrupa Birliği halen Bosna Hersek'in en büyük dış ticaret ortağı olarak ülkenin toplam ticaret hacminde %66 ile birinci sıradaki yerini korurken, ardında %14'lük payla CEFTA ülkeleri ve %20'lik  payla diğer ülkeler yer aldı.

Bosna Hersek'in toplam ihracatının %73'ü AB ülkelerine gerçekleştirilirken, ülkenin toplam ithalatının %62'sini AB ülkelerinden yapılan ithalat oluşturdu. CEFTA ülkelerine yapılan ihracat Bosna Hersek'in toplam ihracatına %17, CEFTA ülkelerinden yapılan ithalat ise Bosna Hersek'in toplam ithalatına %12 oranında katıldı. Diğer ülkelere yapılan ihracat Bosna Hersek'in toplam ihracatının %10'unu teşkil ederken, bu ülkelerden yapılan ithalat Bosna Hersek'in toplam ithalatının %26'sını oluşturdu.

Bosna Hersek'in 2017-2019 döneminde gerçekleştirdiği tarımsal gıda ürünleri ihracatı, ihraç edilen malların hem miktarı hem de değeri bakımından sürekli bir düşüş gösterdi. Bunun sebeplerinden bir tanesi, Türk lirasının değer kaybının Bosna Hersek ürünlerini daha pahalı ve daha az rekabetçi hale getirmesi sonucu Türkiye pazarına yapılan ihracatın azalması oldu.
Ticaret ortaklarının en büyüğü olan AB ülkelerine yapılan tarım gıda ürünleri ihracatı yaklaşık %38 seviyesinde iken, CEFTA ülkelerine ihracat %36, Türkiye'ye %16, EFTA ülkelerine %2 ve dünyanın geri kalan ülkelerine %8 oranında gerçekleşti.

Bosna Hersek pazarına gerçekleştirilen tarım ve gıda ürünleri ithalatında birinci sırada %55 payla yine AB ülkeleri yer alırken, ardından %29'la CEFTA ülkeleri, %3'le Türkiye, %0,2 payla EFTA ülkeleri ve %13 payla diğer ülkeler yer aldı.
 
Yayımlayan: Saraybosna Ticaret Müşavirliği