Bosna Hersek'in 2020 Yılının İlk Dört Ayındaki İhracatının % 12,7 Oranında, İthalatının ise %14,8 Oranında Azaldığı Açıklandı

20 Mayıs 2020

Bosna Hersek İstatistik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin 2020 yılının Ocak-Nisan döneminde gerçekleştirdiği ihracatın 2019 yılının aynı dönemine göre % 12,7 azalışla 3,325 milyar KM seviyesine ulaştığı; ithalatın ise %14,8 oranında azalışla 5,421 milyar KM düzeyinde gerçekleştiği belirtildi.
Anılan gerçekleşmelerle ihracatın ithalatı karşılama oranının %61,3; dış ticaret açığının ise 2,096 milyar KM olduğu bildirildi.

Bununla birlikte, 2020 yılının sadece Nisan ayında gerçekleştirilen ihracatın 2019 yılının Nisan ayına göre % 32,7 azalışla 696 milyon KM düzeyinde; ithalatın ise %35,2 oranında azalışla 1,133 milyar KM düzeyinde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada devamla, ülkenin bu yılın ilk dört ayında CEFTA ülkelerine gerçekleştirdiği ihracatın 519 miyon KM ile geçen yılın aynı dönemine nazaran %11,2 oranında azaldığı; ithalatın da %8,4 oranında azalarak 661 milyon KM'ye düştüğü ifade edildi.

Avrupa Birliği ülkelerine ilk dört ayda gerçekleştirilen ihracatın 2,436 milyar KM ile geçen yılın ilk dört ayına göre %14,1 oranında azaldığı; AB ülkelerinden ithalatın ise %15,4 oranında azalarak 3,288 milyar KM'ye ulaştığı açıklandı.

Anılan açıklama eki raporda ayrıca, Bosna Hersek tarafından ülkemize 2020 yılının ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1,7 oranında azalışla 93,2 milyon KM ihracat gerçekleştirildiği; ülkemizden ise anılan dönemde geçen yıla nazaran %11,7 azalışla 274,2 milyon KM ithalat yapıldığı bilgilerine yer verildi.
 
*Bosna Hersek Merkez Bankası tarafından Avro'da sabit kur uygulanmakta olup resmi kur 1 Avro=1,95583 KM seviyesindedir.
Kaynak: Bosna Hersek İstatistik Ajansı
Yayımlayan: Saraybosna Ticaret Müşavirliği