Bosna Hersek'in 2020 Yılının İlk Onbir Ayındaki İhracatının % 10,3 Oranında Azaldığı Açıklandı

25 Aralık 2020

Bosna Hersek İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleştirdiği ihracatın 2019 yılının aynı dönemine göre % 10,3 azalışla 9,559 milyar KM seviyesine ulaştığı; ithalatın ise %14,4 oranında azalışla 15,367 milyar KM düzeyinde gerçekleştiği belirtildi.

Anılan gerçekleşmelerle ihracatın ithalatı karşılama oranının %62,2; dış ticaret açığının ise 5,808 milyar KM olduğu bildirildi.

Açıklamada devamla, ülkenin bu yılın ilk sekiz ayında CEFTA ülkelerine gerçekleştirdiği ihracatın 1,507 milyar KM ile geçen yılın aynı dönemine nazaran %12,9 oranında azaldığı; ithalatın da %12,1 oranında azalarak 1,946 milyar KM'ye ulaştığı ifade edildi.

Avrupa Birliği ülkelerine ilk onbir ayda gerçekleştirilen ihracatın 6,978 milyar KM ile geçen yılın ilk sekiz ayına göre %10 oranında azaldığı; AB ülkelerinden ithalatın ise %14,8 oranında azalara 9,369 milyar KM'ye ulaştığı ifade edildi.

Anılan açıklama eki raporda ayrıca, Bosna Hersek tarafından ülkemize 2020 yılının ilk onbir ayında geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 oranında artışla 280,4 milyon KM ihracat gerçekleştirildiği; ülkemizden ise anılan dönemde geçen yıla nazaran %8,4 azalışla 803,4 milyon KM ithalat yapıldığı bilgilerine yer verildi.
 

*Bosna Hersek Merkez Bankası tarafından Avro'da sabit kur uygulanmakta olup resmi kur seviyesi 1 Avro=1,95583 KM seviyesindedir.

Kaynak: Bosna Hersek İstatistik Kurumu
Yayımlayan: Saraybosna Ticaret Müşavirliği