Bosna Hersek’in GSYİH’sinin 2020 Yılının Sonunda %4,6 Oranında Düşmesi Bekleniyor

24 Aralık 2020

Bosna Hersek Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, ülkenin gayrısafi yurtiçi hasılasının, koronavirüs salgınından kaynaklanan krizden dolayı bu yılın sonunda %4,6 oranında düşeceği, fakat pandemi durumunun iyileşmesi halinde önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık %3 oranında artış beklenebileceği belirtildi.
Açıklamada, bahse konu olumsuz gidişata, düşük oranda gerçekleştirilen yatırım ve ihracatın, özellikle de hanehalkı tüketiminde %5,3 oranındaki düşüşün sebep olduğu ifade edildi.
Açıklamada, ayrıca, 2020 yılının ilk altı ayında yurtdışından (diyasporadan) gelen aktarımların tutarının 1,19 milyar KM olduğu; bunun da geçen yılın aynı dönemine göre %17 oranında düşüş gösterdiği; mevcut verilere bakıldığında, anılan oranın yıl sonuna kadar daha da artacağı belirtildi.
Öte yandan, ülkenin bankacılık sektörünün likiditesinin yüksek olduğu; banka hesaplarında bugün itibariyle toplam 5,8 milyar KM bulunduğu; bunun 2,7 milyar KM'sinin zorunlu karşılıklardan oluştuğu ifade edildi.
Ülke vatandaşlarının ve firmaların, belirsizlikler karşısında yatırım konusunda temkinli  davranmaları dolayısıyla, kredi taleplerinin önemli derecede düştüğü; hem yerel hem de uluslararası piyasalarda para arzının yüksek, talebin ise düşük olması nedeniyle faiz oranlarının düşük bir seyir izlediği vurgulandı.
 
*Bosna Hersek Merkez Bankası tarafından Avro'da sabit kur uygulanmakta olup resmi kur 1 Avro = 1,95583 KM seviyesindedir.
 
Kaynak: Klix.ba Haber Portalı
Yayımlayan: Saraybosna Ticaret Müşavirliği