Bosna Hersek’in İhracatının 2019 Yılında %3,4 Oranında Azaldığı Açıklandı

28 Ocak 2020

Bosna Hersek İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Bosna Hersek'in 2019 yılında toplam 11,492 milyar KM tutarında ihracat gerçekleştirerek bir önceki seneye nazaran ihracatında %3,4 oranında azalış kaydettiği; ithalatının ise %1,2 oranında artarak 19,498 milyar KM seviyesine ulaştığı belirtildi.
Ayrıca, ihracatın ithalatı karşılama oranı %58,9 seviyesine ulaşırken, dış ticaret açığının 8,006 milyar KM olduğu açıklandı.
Açıklamada devamla, ülkenin 2019 yılında CEFTA ülkelerine gerçekleştirdiği ihracatın 1,904 milyar KM ile 2018 yılına nazaran %2,3 oranında azaldığı; ithalatın da %3,9 oranında artarak 2,420 milyar KM'ye ulaştığı ifade edildi.
Avrupa Birliği ülkelerine 2019 yılında gerçekleştirilen ihracatın 8,388 milyar KM ile geçen yıla göre %3,4 oranında azaldığı; AB ülkelerinden ithalatın ise %3,6 oranında artarak 12,80 milyar KM'ye ulaştığı belirtildi.
Açıklama eki raporda ayrıca, Bosna Hersek tarafından ülkemize 2019 yılında, 2018 yılına kıyasla %9,5 oranında düşüşle 292,6 milyon KM ihracat gerçekleştirildiği; ülkemizden ise anılan dönemde geçen yıla nazaran %10,3 artışla 964,6 milyon KM ithalat yapıldığı bilgilerine yer verildi.
 
*Bosna Hersek Merkez Bankası tarafından Avro'da sabit kur uygulanmakta olup resmi kur 1 Avro=1,95583 KM seviyesindedir.
Kaynak: Bosna Hersek İstatistik Kurumu
Yayımlayan: Saraybosna Ticaret Müşavirliği