Bosna Hersek'te 2019 Yılının İlk Sekiz Ayında Dolaylı Vergi Hasılatı 5 Milyar 259 Milyon KM Olarak Açıklandı

06 Eylül 2019

Bosna Hersek Dolaylı Vergilendirme İdaresi tarafından yapılan açıklamada 2019 yılının ilk sekiz ayında 5 Milyar 259 Milyon KM vergi tahsilatı yapıldığı; bu rakamın 2018 yılının aynı dönemine göre 309 milyon KM (%6,23) artışa tekabül ettiği açıklandı.
Bahse konu dönemde toplanan dolaylı vergilerden 922 milyon KM'sinin vergi mükelleflerine iade edildiği; kalan 4 milyar 266 milyon KM'den devlet düzeyindeki kurumların finansmanı için 496 milyon KM ayrıldığı; ayrıca Bosna Hersek Federasyonu Entitesi'ne 2 milyar 389 milyon KM, Republika Sırpska Entitesi'ne 1 milyar 220 milyon KM ve Brçko Bölgesi'ne 130 milyon KM aktarıldığı ifade edildi.
Ayrıca, otoyol ve diğer yolların inşası ve yapılandırılması amacıyla uygulanan (0,25 KM tutarında) ek vergiden toplanan nakdi araçlardan 136 milyon KM'ye tekabül eden %59'unun Bosna Hersek Federasyonu Entitesi'ne, 90,5 milyon KM ya da %39'unun Republika Sırpska Entitesi'ne ve 4,6 milyon KM ya da %2'sinin Brçko Bölgesi'ne aktarıldığı bildirildi.
 
*Bosna Hersek Merkez Bankası tarafından Avro'da sabit kur uygulanmakta olup resmi kur seviyesi 1 Avro=1,95583 KM seviyesindedir.
Kaynak: Biznisinfo.ba Haber Portalı
Yayımlayan: Saraybosna Ticaret Müşavirliği