Dünya Bankası, BH'nin 100'ün Üstünde Kişiyi İstihdam Eden ve Dış Pazarlara Giren Şirketlere İhtiyacı Olduğunu Açıkladı

17 Eylül 2020

Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada, Bosna Hersek'te yaklaşık 35.500 şirket bulunduğu, bunlardan büyük çoğunluğunun (%95) 10 kişiden az işçi çalıştıran mikro işletmeler ve 11 ila 49 arasında kişi çalıştıran küçük işletmeler olduğu belirtildi.

Ülkedeki ekonomi uzmanlarının bir kısmı kalkınmanın odağının küçük ve orta ölçekli işletmeler olması gerektiğine inanırken, diğer kısmı ise ülke ekonomisini sırtında taşıyacak büyük sanayi işletmeleri olmadan gerçek bir gelişme olamayacağını düşünüyorlar. 

Dünya Bankası'nın açıklamasında ise, Bosna Hersek'teki küçük ve mikro şirketlerin toplam işgücünün yarısından fazlasını istihdam ettiği, ancak ülke ekonomisinin daha fazla kişiyi istihdam edebilecek ve dış pazarlarda rekabet edebilecek 250'ye kadar işçiye sahip güçlü orta ölçekli şirketlere ihtiyacının olduğu vurgulandı.

 

Kaynak: Biznis.ba Haber Portalı

Yayımlayan: Saraybosna Ticaret Müşavirliği