Haber Özeti - 29 Nisan 2020

29 Nisan 2020

- Bosna Hersek Federasyonu Entitesi Parlamentosunun üst kanadı olan Halklar Meclisinde 28 Nisan 2020 tarihinde düzenlenen olağanüstü toplantıda 2020 yılı bütçesinin ek ve değişikliklerinin kabul edildiği; bu kapsamda 2020 yılına ait bütçenin, koronavirüs salgınından dolayı ekonomide yaşanan olumsuz etkileri hafifletmek amacıyla %11 oranında artırılarak 5,5 milyar KM seviyesine ulaştırıldığı açıklandı. Kabul edilen ek ve değişikliklere göre, entite ekonomisine yardım olarak 500 milyon KM ayrıldığı; 200 milyon KM'nin ise kanton, büyükşehirler ve belediyelere yönlendirileceği belirtildi.
 
- Republika Sırpska Entite Hükümeti, koronavirüs salgınından dolayı faaliyetlerini azaltan şirket çalışanlarının asgari ücret ve primlerinin ödenmesinin sağlanması ile ilgili Entite Ticaret Odasının talebini kabul etti. Devlet kurumlarınca Mart ve Nisan aylarında faaliyetleri yasaklanan ticari şirketler de kapsama dahil edildi.
 
- Bosna Hersek Federasyonu Bankacılık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, 17 Nisan 2020 tarihi itibariyle ülkenin bu entitesinde, toplam 23.751 banka müşterisinin, kredi taksitlerinin ödemesinin ertelenmesi için başvuruda bulunduğu belirtildi. Bahse konu kredilerin toplam tutarının yaklaşık 2 milyar KM olduğu, moratoryum için başvuranlardan %90'ının gerçek, %10'unun ise tüzel kişi olduğu ifade edildi.
 
- AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olivér Várhelyi, ortak ülkelerin önemli ve acil ihtiyaçlarını karşılayacak makro-finansal yardım paketini açıkladı. Buna göre Bosna Hersek'e 250 milyon Avro, çevre ülkelerden Arnavutluk'a 180 milyon Avro, Kuzey Makedonya'ya 160 milyon Avro, Kosova'ya 100 milyon Avro ve Karadağ'a 60 milyon Avro ayrılmasının planlandığı belirtildi.
 
- Uluslararası Para Fonu (IMF) Yürütme Kurulu tarafından alınan Karar uyarınca, Bosna Hersek'e, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, hızlı finansman aracı (Rapid Financing Instrument - RFI) kapsamında 329 milyon Avro tutarında acil destek paketinin onaylandığı açıklandı. Açıklamada ayrıca, koronavirüs salgının Bosna Hersek ekonomisine olumsuz etkisinin, özellikle dış ticaret bilançosuna belirgin bir şekilde yansıyacağı, bu yıl ülke ekonomisinin %5 küçülmesi, 2021 yılında ise %3,5 oranında büyümesinin beklendiği ifade edildi.