III. Brçko Bölgesi İş Forumu düzenleniyor

11 Eylül 2019

Bosna Hersek’in Brçko Bölgesi’nde 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde III. Brçko Bölgesi İş Forumu düzenlenecektir. Forumun bu seneki teması “Ortaklık Diasporası” (Diaspora for Partnership) olarak belirlenmiştir.
Forum kapsamında özellikle bölgenin kalkınmasında ve istihdamın artırılmasında doğrudan yabancı yatırımların önemi, kadın girişimciliği, bölgenin istikrarının güçlendirilmesi için gelişmiş ülkelerin varlığı gibi konuların tartışılması planlanmaktadır.
Anılan Forum ile geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi bu yıl da bölgenin yatırım potansiyelinin tanıtılması ve bölgede daha elverişli bir iş ortamı yaratılmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
Foruma ilişkin ayrıntılı bilgiler ile kayıt formuna aşağıdaki adresten erişilmesi mümkün bulunmaktadır.
https://www.bfb.ba/registracija