Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard and Poor's Bosna Hersek'in Kredi Notunu Değiştirmedi

04 Mart 2021

Bosna Hersek Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard and Poors'un (S&P), Bosna Hersek'in kredi notunu 'stabil görünümlü B' olarak devam ettirdiği belirtildi.

Uzmanların görüşüne göre, istikrarlı görünümün, bir tarafta COVID-19 salgınının ülke ekonomisine etkisine bağlı mali ve dış riskler arasındaki dengenin değerlendirilmesine, diğer taraftan da yapısal reformların uygulanması ve güçlü orta vadeli ekonomi büyüme beklentisine dayandığı ifade edildi.

Açıklamada, 2020 yılında Bosna Hersek Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin, 2019 yılına nazaran %10 oranında arttığı; ülkenin bankacılık sisteminin pandemi etkisine karşı ayakta kalabildiği; yurtiçi mevduatların 2020 yılı boyunca arttığı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca, 2020 yılı süresince ticari faaliyetlerin beklenenden daha düşük oranda azaldığı; 2020 yılındaki ekonomik daralmanın bir önceki yıla kıyasla %6 oranında olması beklenirken %4,8 oranında gerçekleştiği; bununla birlikte 2020 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen sanayi üretiminin, Aralık 2019'a kıyasla %2,8 oranında arttığı vurgulandı.

Küresel boyuttaki COVID-19 salgınının Bosna Hersek ekonomisini olumsuz etkilediği ve 2020 yılının sonunda ülkenin reel gayri safi yurtiçi hasılasının %6 oranında azalmasının öngörüldüğü vurgulandı.

Öte yandan, Bosna Hersek Hükümetinin 2021 yılının sonuna kadarki genel net borcunun, gayri safi yurtiçi hasılanın %31'i oranında artmasının beklendiği; bunun da gelişmekte olan ülkeler için ılımlı olarak değerlendirildiği ifade edildi.
 

Kaynak: Indikator.ba Haber Portalı
Yayımlayan: Saraybosna Ticaret Müşavirliği