Meksika - 2019 yılında fintech ekosistemi %14 büyüdü

20 Mayıs 2021

Finnovista ve Inter-American Development Bank (IDB) tarafından ortaklaşa hazırlanan “Fintech Radar” verilerine göre Meksika fintech girişimlerinin doğması ve gelişmesi için verimli bir bölge olmaya devam etmektedir. Ülkede bu alanda faaliyet gösteren şirket sayısı 2019 yılında 441’e yükselmiştir ve 2019 yılında bir önceki yıla göre sektör  %14 büyümüştür. 2016-2019 yılları arasında ise ülkedeki fintech ekosistemi yıllık ortalama %23 büyümüştür. Ülkede 60.000'den fazla kişi bu sektörde istihdam edilmektedir.Fintech firmalarının kapanma oranları da düşmekte olup; 2018 yılında ülkedeki fintech şirketlerinin %11,3’ü kapanırken, 2019 yılında bu oranın %4,5'e gerilediği belirtilmektedir. Ülkedeki fintech ekosisteminin %20’si ödeme segmentinde faaliyet gösteren şirketler, %12’si tüketici kredisi şirketleri ve %12’si finans yönetiminden oluşmaktadır. Öte yandan, fintech şirketlerinin halihazırda toplam 12 farklı segmenti mevcut olup; bunların en küçüğü %3 pay ile ticaret (12 startup) ve %2 pay ile servet yöneticileridir. Sigorta şirketleri (insuretechs) segmenti en gelişmiş segmentlerden biri olup; %46 büyüme ile ülke genelinde toplam 38 şirkete ulaşmıştır. Finansal teknoloji şirketlerinin %70'i Meksika Şehri’nde, %11'i Monterrey’de ve %7'si Guadalajara eyaletinde bulunmaktadır.Anılan dönemde Meksika'daki fintech şirketlerinin %60'ı, büyümeye devam etmek için finansman almıştır. Girişimciler, finansal teknoloji şirketleri alanındaki gelişme olanaklarını fark ederek, sigorta gibi giderek artan yeni segmentlere girmektedir. Clip ve Konfío gibi büyük şirketler de pazarda mevcuttur.

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynaklar: