Meksika “2020 yılı Küresel İnovasyon Endeksi”nde 55’inci sırada yer aldı

21 Mayıs 2021

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayınlanan ve 131 ekonominin küresel inovasyon sıralamasını ve son trendleri içeren “2020 yılı Küresel İnovasyon Endeksi” sıralamasında Meksika 55’inci sırada yer almıştır. İsviçre, İsveç, ABD, Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Singapur, Almanya ve Güney Kore ilk 10 sırada yer alırken; Türkiye 51’inci sırada yer almıştır. Latin Amerika ülkeleri içinde ise Şili (54) Meksika’nın bir sıra önündedir.

Ekonomik Kalkınma ve Büyüme Enstitüsü (IDIC) Direktörü, Meksika'nın dünyanın 16’ıncı büyük ekonomisi olmasına rağmen, teknolojik gecikme ve düşük katma değer nedeniyle anılan sıralamada dünyada ilk 20 ülke listesinde yer alamadığını belirtmiştir.

Esas itibarıyla Meksika'nın ihracatının %75'i yüksek teknoloji olarak sınıflandırılmakta olup; bu oran ABD (%70) ve Güney Kore'den (%73) daha yüksektir. Ancak Çin katma değerin %20'sini ihracatında yoğunlaştırırken, Meksika’da bu oran yalnızca %2,5 seviyesindedir.

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynaklar:

WIPO https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf
El Economista https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IDIC-advierte-sobre-rezago-tecnologico-de-Mexico-ante-la-cuarta-revolucion-industrial-20210518-0072.html