Meksika - Küresel Ekonomik Faaliyet Endeksi, Şubat ayında da geriledi

10 Mayıs 2021

Reel sektörün kısa vadede gelişimini gösteren Küresel Ekonomik Faaliyet Endeksi (IGAE), hizmetler sektöründeki gerilemenin ve pandemide ikinci dalganın etkisiyle 2021 yılının Şubat ayında Ocak ayına kıyasla %0,34 küçülme (yıllık bazda %4 küçülme) kaydetmiştir. Endeks yıllık karşılaştırmada son 20 aydır, aylık karşılaştırmada ise son 3 aydır negatif seyretmektedir. Endeks aynı zamanda son 9 ayın en yüksek aylık küçülmesini kaydetmiştir ve hala salgından önceki seviyelerin altındadır.


Aylık karşılaştırmada son 9 aydır büyüyen ikincil faaliyetler (inşaat, madencilik ve imalat sanayi) %0,4 artarken; üçüncül faaliyetler (ticaret ve hizmetler sektörü) ve birincil faaliyetler (tarım, balıkçılık, ormancılık sektörü) %0,3 oranında düşüş göstermiştir. Yıllık karşılaştırmada ise ikincil faaliyetler %3,1 ve üçüncül faaliyetler %5 oranında azalırken; birincil faaliyetler %6,3 artmıştır. Hizmetler sektörü içerisinde en büyük düşüş aylık bazda %1,6 ile toptan ticarette gerçekleşmiştir. En yüksek büyüme ise %2,1 ile ulaştırma, posta ve depolama ve konaklama ile kitle iletişim sektörlerinde kaydedilmiştir. Sanayi sektörü içerisinde ise inşaat sektörü %2,5 büyüme ile en fazla büyüyen kategorilerden olurken; elektrik, su ve gaz üretim, iletim ve dağıtım hizmetleri %3,8 azalmıştır.

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynaklar: