Meksika - Küresel Ekonomik Faaliyet Endeksi, Mart ayında artış kaydetti

27 Mayıs 2021

Meksika’da reel sektörün kısa vadede gelişimini gösteren Küresel Ekonomik Faaliyet Endeksi (IGAE), 2021 yılının Mart ayında Şubat ayına kıyasla %2,62 (yıllık bazda %0,41) büyüme kaydetmiştir. Yıllık karşılaştırmada son 22 aylık küçülmenin (Mayıs 2019’dan bu yana) ardından, endeks ilk kez artmıştır. Buna rağmen aylık %5,39 artış kaydedilen Temmuz 2020'den bu yana en düşük artış kaydedilmiş ve endeks pandemiden (Şubat 2020’den) önceki seviyelerin altındaki seyrini sürdürmüştür.

Aylık karşılaştırmada birincil faaliyetler (tarım, balıkçılık, ormancılık sektörü) %1,4, ikincil faaliyetler (inşaat, madencilik ve imalat sanayi) %0,7 ve üçüncül faaliyetler (ticaret ve hizmetler sektörü) %3,1 oranında büyüme kaydetmiştir. Yıllık karşılaştırmada ise ikincil faaliyetler %1,5 oranında artarken; üçüncül faaliyetler %0,2 ve birincil faaliyetler %0,6 azalmıştır.

Aylık karşılaştırmada hizmetler sektörü içerisinde en yüksek büyüme geçici konaklama ve yiyecek-içecek hazırlama (aylık %8,38 artış), ulaştırma, posta ve depolama (aylık %4,42 artış) ile toptan ticaret (aylık %4,14 artış) hizmetlerinde kaydedilmiştir. Elektrik, su ve gaz üretim, iletim ve dağıtım hizmetleri %4,89 ve imalat sanayi %3,03 oranında büyümüştür.

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynaklar: