Meksika 2020-2024 Enerji Sektörü Programı Resmi Gazete’de yayımlandı

12 Temmuz 2020

08/07/2020 tarihli Federal Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2020-2024 yıllarını kapsayan Enerji Sektörü Programı ile ülkenin kalkınması için ulusal enerji sektörünün güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Anılan Program, esas itibarıyla öncelikli hedefleri ve stratejileri Enerji Bakanlığı tarafından yönlendirilecek eylemlerle birleştiren yönlendirici bir planlama aracı olup; Pemex ve Federal Elektrik Komisyonu (CFE) gibi kurumların rekabet gücünün artırılmasını ve ekonomik büyümeyi ve istihdamı artıracak şekilde "enerji sektörünün kurtarılmasını" önermektedir. Program aynı zamanda ülkede doğal gaz için önemli bir rol öngörmekte ve bu alanda kamu politikalarını yenilemeyi ve “uygulamalarını takip etmeyi” amaçlamaktadır.

Enerji Sektörü Programı’nın öncelikli hedefleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

  1. Ulusal üretimle nüfusun enerji talebini karşılamak için sürdürülebilir enerji kendi kendine yeterliliğini sağlamak ve sürdürmek
  2. Özel sektörde çarpan etkisi tetiklemek için güvenlik ve enerji egemenliğinin garantörü ve ulusal kalkınma kolu olarak Meksika Devleti'nin üretken şirketlerini güçlendirmek
  3. Meksika'nın 21. yüzyıl boyunca enerji geçişi için gerekli olan bilimsel, teknolojik ve endüstriyel kapasitelerin düzenlenmesi
  4. Ulusal bölgede enerji üretimi ve kullanımında verimlilik ve sürdürülebilirlik düzeyini yükseltmek
  5. Tüm Meksika halkının kalkınması amacıyla enerjiye evrensel erişimin sağlanması.
  6. Ulusal enerji sektörünü devletin, sosyal ve özel sektörün üretken şirketleri aracılığıyla, kaynaklarıyla temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir güç olarak ülkenin kalkınmasını sağlayan bir temel oluşturacak şekilde güçlendirmek.
Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynaklar: