Meksika 2020 yılı ve 2021 yılı ilk çeyrek istihdam verileri yayınlandı

13 Nisan 2021

Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu (IMSS) verilerine göre 2021 yılının ilk çeyreğinde toplam 251.977 kişiye istihdam yaratılmıştır. Bu rakam 2020 yılı genelinde yaratılan istihdamın 4 katı büyüklüğünde olmasına rağmen 2018 ve 2019 yıllarının gerisindedir ve 2013 yılından bu yana herhangi bir Ocak-Mart döneminde yaratılan en düşük istihdamdır. IMSS, son 12 ayda 457.234 istihdam kaybı (yıllık %2,2 azalma) yaşandığının altını çizmiştir.Mart 2021 itibarıyla eklenen 88.771 kayıtlı çalışanla birlikte IMSS’e kayıtlı çalışan sayısı 20,03 milyon seviyesinde olup, imalat (5,56 milyon), iş hizmetleri (4,38 milyon), ticaret (4,03 milyon), sosyal hizmetler (2,24 milyon), inşaat (1,53 milyon) ile ulaştırma ve iletişim (1,22 milyon) kayıtlı istihdamın yoğunlaştığı başlıca sektörlerdir. Mart ayında Şubat ayına kıyasla Quintana Roo ve Baja California Sur eyaletlerinde bir miktar iyileşme kaydedilirken, yıllık karşılaştırmada anılan eyaletlerdeki istihdam sırayla %10,9 ve %6,5 azalmıştır.

Ulusal Meslek ve İstihdam Araştırması (ENOE) sonuçları ise Meksika’da bu yılın başında en az 19,6 milyon kişinin işi olmadığını veya kısa süreli bir işi olduğu için bir iş bulması gerektiğini ortaya koymaktadır. 2020 yılının son çeyreği itibarıyla %30,3 seviyesindeki işgücü açığı pandeminin başlarında %52,9’a (34,3 milyon kişi) ulaşmış olup, 2020 yılının üçüncü çeyreğindeki %34,5’lik orana göre son çeyrekte toparlanma yaşansa dahi halihazırda 2005-2019 döneminin üzerindedir. Uzmanlar son bir yılda %3,8'den %4,6'ya yükselen işsizlik oranının hafif bir artış olarak yorumlanabileceğini ancak işgücü piyasasının gerçek durumu yansıtmadığını belirtmektedir. Nitekim işgücü açığı işsizleri, eksik istihdamı ve çalışmaya uygun olup çalışmayanları kapsamaktadır.

Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI) Ulusal Meslek ve İstihdam Araştırması (ENOEN) sonuçlarına göre ise;  2020 yılının son çeyreğinde çalışan nüfus 53,3 milyon olup, 2020 yılında 2,4 milyon kişi (yaklaşık 684.000 kayıtlı ve 1.669.000 kayıt dışı) azalmıştır. Bu kayıp 2015 yılından bu yana en yüksek azalma olup, en son 2008 krizinde 450.000 çalışan işini kaybetmişti.İşsizlik oranı %4,6 seviyesinde gerçekleşirken; kayıt dışı çalışanların sayısı 31,3 milyondan 29,6 milyona gerilemiş ve toplam çalışanların %55,6’sını oluşturmuştur. Eksik istihdam oranı ise %7,7'den %15,3'e (8,1 milyona) yükselmiştir. Salgının getirdiği en büyük değişiklik, işgücü piyasasından ayrılanları ve mevcut koşullarda cesareti kırılarak iş aramayı bırakanları gösteren aktif olmayan nüfustaki %53,2’lik (8,9 milyon kişi) artıştır.

Mikro işletmelerde 914bin (toplamın %39'u) ve küçük işletmelerde 417bin (toplamın %18'i) iş kaybedilmiş olup; en büyük kayıplar restoran ve konaklama hizmetleri; imalat sanayi, çeşitli hizmetler ve ticarette yaşanmıştır. Kamu sektörü ve uluslararası kuruluşlar ile inşaat sektörlerinde ise iş artışı kaydedilmiştir. İşsizliğin en yüksek olduğu eyaletler Quintana Roo (%8,4), Tabasco (%8), Querétaro (%7) olup; en düşük olduğu eyaletler Oaxaca (%1,7), Hidalgo (%2,2) ve Michoacán de Ocampo (%2,2) eyaletleridir.

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynaklar:

İşsizlik verileri için:


Kayıtlı İstihdam verileri için: