Meksika - İkinci Yatırım Planı

08 Aralık 2020

Meksika Devlet Başkanı tarafından 05/10/2020 tarihinde açıklanan “Yatırım Planı”nın devamı niteliğindeki “İkinci Yatırım Planı”, 30/11/2020 tarihinde özel sektörü temsilen İş Koordinasyon Konseyi (CCE) ile birlikte kamuoyuna açıklanmıştır. Birinci ve İkinci Yatırım Planı kapsamındaki toplam 68 projenin toplam değerinin (yaklaşık 526 milyar Meksika pesosu) GSYİH’nin yaklaşık %2,3’üne eşdeğer olduğu ve 370.000 ila 400.000 kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam yaratılmasının hedeflendiği belirtilmiştir. Açıklanan kamu altyapı projelerinin her biri için özel sektör katkısının toplam proje maliyetinin %50’sinden fazla olması öngörülmektedir.
 

  05.10.2020 30.11.2020 Toplam
Toplam Proje Sayısı 39 29 68
Toplam Yatırım Bedeli (milyon peso) 297.344 228.632 525.976
Ulaştırma ve İletişim (milyon peso) 197.870 110.214 308.084
  • Otoyol
110.194 93.234 203.428
  • Liman
4.000 3.960 7.960
  • Havaalanı
  - -
  • Demiryolu
83.676 - 83.676
  • Lojistik
- 13.020 13.020
Enerji (milyon peso) 98.980 116.705 215.685
  • Hidrokarbonların endüstriyel dönüşümü
96.460 - 96.460
  • Hidrokarbonların taşınması ve depolanması
2.520 56.030 58.550
  • Elektrik alt sektörü
- 60.675 60.675
Su ve Çevre (milyon peso) 494 1.713 2.207
  • İçme suyu
494 1.713 2.207

Kaynak: El Economista/SHCP

“İkinci Yatırım Planı” kapsamında açıklanan 29 yeni projenin 16 otoyol, 9 enerji, 2 hidrokarbon, 1 liman ve 1 lojistik olmak üzere toplam 228,6 milyar peso değerinde olduğu; anılan projelerden yalnızca üçünün bu yıl ve geri kalanının 2021 yılında başlayacağı ifade edilmiştir. İlk duyuruda açıklanan yaklaşık 43,6 milyar peso tutarındaki 10 projenin halihazırda yürütüldüğü, birinci ve ikinci duyurular kapsamında Felipe Ángeles Uluslararası Havalimanı'nın bağlantısını sağlayacak yaklaşık 78,5 milyar peso yatırım değerine sahip 8 projenin ve Ensenada/Baja California'da 47 milyar peso değerinde ilk doğal gaz sıvılaştırma terminalinin inşasının yer aldığı açıklanmıştır.

Halihazırda devam eden ve yeni açıklanan projeler Meksika Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı-Proyectos México internet adresinden (https://www.proyectosmexico.gob.mx/) İngilizce ve İspanyolca dillerinde takip edilebilmekte olup, firmalarımızın Meksika’da kamu ihalelerine ilişkin olarak Bakanlığımız internet sayfasındaki “Müşavirlik Raporları” bölümünde yayınlanan notları incelemesinde fayda görülmektedir.
 
Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynaklar: