Meksika ile Çin Ticari İlişkilerindeki Artış

04 Aralık 2018

"Milenio" gazetesinde yayımlanan "Çin'e satışlar %24 arttı" başlıklı haberde, Meksika Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine atıfla, Meksika'nın Çin'e yönelik ihracatının 2017 yılında rekor seviyeye ulaşarak 6,7 milyar dolar olarak kaydedildiği, bunun önceki yıla kıyasla %24 oranında artışa işaret ettiği belirtilmiştir.

 

Çin'in Meksika'nın ikinci en önemliticaret ortağı olduğuna vurgu yapılan haberde; gümüş, bakır, çinko ve kurşun ihracatından elde edilen gelirin Çin'e yönelik toplam ihracat gelirinin yaklaşık üçte birini teşkil ettiğinin altı çizilmektedir.

 

Öte yandan, anılan gelişmeye paralel olarak, Meksika'nın Çin'den ithalatının da arttığı,bu meblağın 2016 yılında 69,5 milyar dolar iken 2017 yılında %6,6 oranında artışla 74,2 milyar dolara çıktığı kaydedilmektedir.