Meksika, IMD Dünya Yetenek Sıralamasında 4 sıra yükseldi

25 Kasım 2020

İsviçre merkezli Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD) tarafından yayınlanan ve ülkelerin rekabet gücünü güçlendirmek için yetenek geliştirme ve çekme yeteneğini ölçen “2020 Dünya Yetenek Sıralaması” sonuçlarına göre Meksika, bu yıl 60’ıncı sıradan 56’ncı sıraya yükselmesine rağmen, kişi başına geliri orta ve yüksek seviyedeki 63 ekonomi içinde en geride kalmıştır.

İyileştirmeler esas olarak ülkenin çekicilik (40’tan 38’e) ve eğilim (47’den 38’e) performansından kaynaklanırken, yatırım ve kalkınmada Meksika 62’nci sırada kalmıştır. Bu faktörde, ülke çıraklık programlarının (42’den 36’ya) ve çalışan eğitiminde (49’dan 43’e) iyileşme mavcut olup; eğitime yönelik toplam kamu harcaması, eğitim kalitesi ve kadınların işgücüne katılımı zayıftır.

Yetenekleri Meksika'dan çekmeye ve elde tutmaya öncelik verme (54’ten 46'ya) ve çalışanların motivasyon düzeyi (42’den 33'e) yükselmiştir. Vasıflı işgücü (38'den 33’e), mali beceriler (53'ten 45’e) ve yetkin üst düzey yöneticilerin varlığı (44'ten 38'e) alanları iyileşirken; fen mezunları (22’den 26’ya) ve öğrenci giriş hareketliliği (54’ten 59’a) göstergelerinde düşüş görülmüştür.

2020 yılında İsviçre ve Danimarka üst üste beşinci kez sırasıyla birinci ve ikinci sırada yer almış; Lüksemburg, İzlanda ve İsveç ise yetenek açısından en rekabetçi 5 ekonomi arasında yer almıştır. Avusturya, Norveç, Singapur ve Hollanda geçen yılki küçük dalgalanmalarla ilk 10'da kalırken; Kanada 5 sıra yükselerek en rekabetçi 8’inci ekonomi olmuştur.

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynaklar: El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-sube-4-posiciones-en-Clasificacion-Mundial-de-Talento-del-IMD-20201112-0053.html

IMD https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-talent-ranking-2020/#:~:text=The%20IMD%20World%20Talent%20Ranking%20scores%20countries%20across%20three%20factors,%26%20Development%2C%20Readiness%20and%20Appeal.&text=Switzerland%20leads%20the%20way%20for,IMD%20World%20Talent%20Ranking%202020