Meksika - Küresel Ekonomik Faaliyet Endeksi, son 7 aylık artışın ardından Ocak ayında geriledi

08 Nisan 2021

2020 yılının Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yıllık bazda sırayla %9,8, %8,5, %7, %4,9, %3,5 ve %3,7 oranında azalan (aylık bazda sırayla %5,7, %1,4, %1, %1,6, %0,9 ve %0,1 büyüyen) Aralık ayında yaşanan ikinci salgın dalgasının ardından 2021 yılına zayıf başlamış ve yıllık karşılaştırmada Ocak 2009’dan bu yana en düşük Ocak ayı performansını kaydetmiştir. Endeks son 19 aydır negatif seyretmektedir.

Reel sektörün kısa vadede gelişimini gösteren Küresel Ekonomik Faaliyet Endeksi (IGAE), 2021 yılının Ocak ayında Aralık ayına kıyasla yalnızca %0,11 büyüme (yıllık bazda %4,2 azalma) ile son 7 aylık ılımlı yükselişin ardından düşüşe geçmiştir. Endeks aynı zamanda Aralık 2019’dan bu yana en düşük aylık büyümeyi kaydetmiş olup, hala salgından önceki seviyelerin altındadır. Kasım ayından bu yana endeks aylık bazda %1’in altında büyümektedir. 2021 yılının Şubat ayında yaşanan yarı iletken krizi sanayi faaliyetlerini olumsuz etkilerken, yine aynı dönemde yaşanan doğalgaz ve elektrik kesintileri de durgunlukta etkili olmuştur.

Aylık karşılaştırmada Ocak ayında önceki 8 ayda artan ikincil faaliyetler (inşaat, madencilik ve imalat sanayi) %0,2 ve önceki 7 ayda artan üçüncül faaliyetler (ticaret ve hizmetler sektörü) %0,1 oranında düşüş gösterirken; son 4 aydır artmakta olan birincil faaliyetler (tarım, balıkçılık, ormancılık sektörü) artışını sürdürmüş ve %1,8 büyümüştür. Yıllık karşılaştırmada ise ikincil faaliyetler %3,7 ve üçüncül faaliyetler %4,6 oranında azalırken; birincil faaliyetler %3,1 artmıştır.

Hizmetler sektörü içerisinde dokuz alt sektörün dördünde küçülme yaşanırken, en yüksek küçülme ulaştırma (-%5,2) ve konaklama (-%3,9) sektörlerinde kaydedilmiştir ve konaklama hizmetlerinde Haziran’dan bu yana ilk kez düşüş yaşanmıştır. Sanayi sektörü içerisinde ise inşaat sektörü faaliyetleri %1,5 artarken; elektrik, su ve gaz üretim, iletim ve dağıtım hizmetleri %1,7 artış azalmıştır.

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynaklar:
El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/actividad-economica-en-mexico-avanza-0-11-en-enero
El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Actividad-economica-tiene-arranque-debil-en-el-2021-20210325-0028.html