Meksika - Küresel Ekonomik Faaliyet Göstergesi Ekim ayında %1,58 arttı

29 Aralık 2020

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yıllık bazda sırayla %9,8, %8,5 ve %7 oranında azalan (aylık bazda sırayla %5,7, %1,4 ve %1 oranında artan) Küresel Ekonomik Faaliyet Endeksi (IGAE), Ekim ayında tarım ve sanayi sektörlerindeki toparlanmanın etkisiyle önceki aya kıyasla %1,6 büyüme (yıllık bazda %4,9 azalma) ile son 5 aydır ılımlı yükselişini sürdürmüştür. Endeks Ekim ayında Temmuz ayından bu yana en büyük artışını kaydetmesine rağmen, salgından önceki seviyelerin altındadır ve yıllık karşılaştırmada son 16 aydır negatif seyretmektedir.

Aylık karşılaştırmada Ekim ayında ikincil faaliyetler (inşaat, madencilik ve imalat sanayi) %2, üçüncül faaliyetler (ticaret ve hizmetler sektörü) %0,7 ve birincil faaliyetler (tarım, balıkçılık, ormancılık sektörü) %0,8 oranında artmıştır. Yıllık karşılaştırmada ise Ekim ayında ikincil faaliyetler (%3,1) ve üçüncül faaliyetler (%6,2) gerilerken; birincil faaliyetler %7 artmıştır.

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynak: El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/actividad-economica-en-mexico-avanza-1-58-en-octubre
El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Economia-mexicana-continua-con-rebotes-modestos-salto-1.6-en-octubre-20201223-0033.html