Meksika - Küresel Ekonomik Faaliyet Göstergesi Kasım ayında Haziran’dan bu yana en düşük aylık büyümeyi kaydetti

08 Şubat 2021

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yıllık bazda sırayla %9,8, %8,5, %7 ve %4,9 oranında azalan (aylık bazda sırayla %5,7, %1,4, %1 ve %1,6 artan) Küresel Ekonomik Faaliyet Endeksi (IGAE), Kasım ayında “El Buen Fin” olarak adlandırılan büyük indirim dönemine rağmen Ekim ayına kıyasla yalnızca %0,9 büyüme (yıllık bazda %3,5 azalma) ile son 6 aydır ılımlı yükselişini sürdürmüştür. Endeks ekonominin yeniden açıldığı Haziran ayından bu yana en düşük aylık büyümeyi kaydetmiş olup, hala salgından önceki seviyelerin altındadır ve 2016 yılı seviyelerindedir. Yıllık karşılaştırmada ise son 17 aydır endeks negatif seyretmektedir.

Aylık karşılaştırmada Kasım ayında ikincil faaliyetler (inşaat, madencilik ve imalat sanayi) %1,1, üçüncül faaliyetler (ticaret ve hizmetler sektörü) %1,1 ve birincil faaliyetler (tarım, balıkçılık, ormancılık sektörü) %0,2 oranında artmıştır. Hizmetler sektörü içerisinde profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler, iş destek hizmetleri, atık yönetimi ve kurumsal hizmetler (-%1,5) ile eğitim, sağlık ve sosyal yardım hizmetleri (-%0,3) gerileyen alt kategorilerdir. En yüksek büyüme ise nakliye, posta ve depolama hizmetleri (%3,7) ile medya (%3,7) kategorilerinde kaydedilmiştir. Perakende ticaret %3, geçici konaklama ve yiyecek ve içecek hazırlama %2,6, toptan ticaret ise %1,9 büyümüştür. Kısıtlamaların hafifletilmesi ile ticaret ve turizm sektörlerinde iyileşme göze çarpmaktadır. Elektrik enerjisi, su temini ve gaz üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili sektörler ise aylık bazda %2,3 daralma göstermiştir.

Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI) verilerine göre Kasım ayında inşaat şirketlerinin üretim değeri aylık bazda %0,4 gerileme ile art arda ikinci ayda azalmış, yıllık karşılaştırmada ise düşüş oranı %23,8 (20,7 milyar peso) olmuştur. INEGI verilerine dayalı Meksika İnşaat Sanayi Odası (CMIC) tahminlerine göre 2020 yılında Meksika’da inşaat sektöründeki daralma %15-17 arasında gerçekleşmiştir. Ulusal İnşaat Şirketleri Anketi'ne (ENEC) göre, inşaat sektöründe çalışan personel sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,6 ve yıllık karşılaştırmada %19,2 azalmıştır. Çalışılan saatler ise aylık bazda %0,1 artmasına rağmen yıllık bazda %18,1 azalmıştır. İletişim ve elektrik (-%43,8), bina (-%26,9), sanitasyon (-%21,1), ulaştırma ve kentleşme (-%17,9), petrol ve petrokimya (-%12,5) yıllık karşılaştırmada sektör içerisinde en fazla düşüş kaydedilen kategorilerdir.Meksika Madencilik Odası’nın (Camimex) tahminlerine göre Meksika madencilik sektörü 2020 yılında pandeminin küresel ekonomide yarattığı belirsizlik ve son yıllarda maden fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, son 13 yılın en düşük seviyesi olan 2,5 milyar dolarlık yatırım almıştır. 2019 yılında dünya çapında 17 mineral üretiminde ilk 10’da yer alan Meksika; gümüşte birinci, floritte ikinci, selestit ve volastonitte üçüncü, çinkoda altıncı, tuzda yedinci, bakırda sekizinci ve altında dokuzuncu büyük üreticidir. 2019 yılı itibarıyla madencilik sektörü GSYİH’nin %2,3’ünü, endüstriyel GSYİH'nin ise %8,1'ini temsil etmektedir.Meksika sanayisi için önemli sektörlerden biri diğeri olan, imalat sanayinin %10’unu oluşturan ve 1,2 milyon kişiye istihdam sağlayan tekstilde ise hazır giyim üretimi 2020 yılının Kasım ayında %29 daralmış, 2020 yılının Ocak-Kasım dönemi toplamında üretim yıllık bazda yaklaşık %19 azalmış, toplamda 70.000 iş kaybedilmiş, satışlar %70 azalmış, 1.206 üretim tesisi (toplamın %6’sı) kapanmış, sektörde kayıt dışılık ise %65’lere ulaşmıştır.

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynaklar:

IGAE için:

İnşaat sektörü için: Madencilik sektörü için: Tekstil sektörü için: