Meksika Mayıs ayı istihdam verileri

08 Temmuz 2020

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verileri, Meksika’da 2019 yılında %2,4 artan istihdamın 2020 yılı sonunda %0,67-1,01 arasında azalabileceğini öngörmektedir. Meksika’da eleman açığı Şubat-Mayıs 2020 döneminde %60 azalmış olup; pandeminin ilk aylarında çalışılan saatlerdeki azalmanın (%22) en fazla olduğu ülkelerden biri Meksika’dır. 2019 yılında işsizlik %3,5 seviyesinde gerçekleşmiş olup, OECD tahminlerine göre 2020 yılının ikinci çeyreğinde maksimum %7,2, ikinci bir salgın olması durumunda ise yıl genelinde %7,5 olarak tezahür edecektir. Yine OECD tarafından yapılan bir başka araştırma ise Meksika’da internet erişimi ve bilgisayar sahipliği oranının %50’nin altında olduğunu göstermektedir. OECD ortalaması %80’in üzerindedir.

Meksika’da Mart-Nisan aylarında 2 milyon kayıtlı işgücünün ve 10,4 milyon kayıt dışı çalışanın işini kaybettiği tahmin edilmektedir. Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI) verilerine göre; kayıt dışı çalışanların oranı Nisan ayında %55,7’den %47,7’ye gerilemiştir. Nisan-Mayıs döneminde ise 3,1 milyon kişi iş bağını kaybetmiş, kayıt dışı çalışanların oranı 20,7 milyondan 22,6 milyona (%51,8’e) yükselmiştir. Eksik istihdam Mayıs ayında %25,4’ten %29,9’a yükselmiş; işgücüne katılım oranı ise %47,5’ten %47,4’e gerilemiştir.

Son 6 aydır negatif seyreden Ekonomik Sektörlerde İstihdam Küresel Endeksi (IGPOSE), Nisan ayında yıllık bazda %4,84 (aylık bazda %3,72) düşerek 105,1 puana gerilemiştir. Anılan düşüş Ağustos 2009’dan bu yana kaydedilen en yüksek düşüştür. Söz konusu endeks inşaat, imalat sanayi, ticaret ve özel finansal olmayan hizmetler sektörlerini kapsamakta olup; imalat sanayinde düşüş %3,71 olarak gerçekleşmiştir.

El Financiero Bloomberg tarafından 26-27 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılan bir ankette ise, geçtiğimiz üç ayda her 3 Meksikalı’dan 1’i (%35) işini veya gelirini kaybetmiştir. Mart ayında anılan oran %11, Nisan ayında ise %32 seviyesindedir. Resmi verilere göre Mart ayında 130.590, Nisan ayında 555.247, Mayıs ayında 344.526 kişi işsiz kalmıştır.

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynaklar: