Meksika, Uluslararası Vergi Rekabet Endeksi'nde bu yıl 2 sıra geriledi

25 Kasım 2020

“Tax Foundation” düşünce kuruluşu tarafından her yıl hazırlanan ve farklı ülkelerin vergi sistemlerinin rekabet edebilirliğini ve tarafsızlığını değerlendiren Uluslararası Vergi Rekabet Endeksi'nde (ITCI) Meksika bu yıl 2 sıra gerileyerek, değerlendirilen 36 ülke arasında 31’nci sırada yer almıştır.Rapora göre Meksika vergi sisteminde üç zayıflıktan ilki, ülkedeki şirketlerin ödediği %30 düzeyindeki yüksek Gelir Vergisi (ISR) oranıdır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üye ülke ortalaması %23,3'tür. Bir diğer zayıflık, şirketlerin Meksika'daki vergi yükümlülüklerine uymaları için geçen yaklaşık 100 saatlik süre; son zayıflık ise, şirketlerin işletme zararları yoluyla gelecekteki karlarını dengelemek için sınırlı zamana sahip olmasıdır. Öte yandan, Meksika vergi sisteminin güçlü yönleri arasında; kişisel gelir vergisi temettü oranının %17,1 olması (OECD'de ortalaması %23,9) ve emlak vergilerinin düşülmesi gösterilmiştir.

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynak: El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-pierde-dos-escalones-en-el-Indice-de-Competitividad-Fiscal-Internacional-20201015-0115.html