Meksika’da Aylık Sanayi Faaliyetleri Endeksi, Temmuz ayında %7 arttı

22 Eylül 2020

Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI) tarafından yayınlanan Aylık Endüstriyel Faaliyet Endeksi (IMAI) verilerine göre, Meksika’da normalleşme döneminin ikinci ayı olan Temmuz ayında sanayi faaliyetleri yıllık bazda %11,6 oranında gerilemiş ancak Haziran ayına kıyasla %6,9 artış göstermiştir. Ekonomik faaliyetlerdeki yeniden etkinleşmeye rağmen, Temmuz ayında endeks Ağustos 2009'dan bu yana en düşük seviye olan 90,6 puandadır. Mayıs ayında ise Kasım 1995'ten bu yana en düşük seviye görülmüştür. 2020 yılının Ocak-Temmuz dönemi toplamında ise sanayi faaliyetlerinin %13,7 daralma ile rekor düzeyde gerilemiştir.IMAI Temmuz ayında alt sektör verilerine göre inşaat faaliyetleri yıllık bazda %23,7 gerileme (aylık bazda %0,9 artış) ile en fazla etkilenen sektör olurken, Nisan ayında gerileme %32,8, Mayıs ayında %35,9 ve Haziran ayında %26,1 seviyesinde idi.

Mayıs ayında %35,6 ve Haziran ayında %18,3 azalan imalat sanayi faaliyetleri Temmuz ayında yıllık bazda %9,5 gerilemiştir (aylık bazda %11 artış). 21 alt sektörün 19’unda aylık bazda iyileşme kaydedilmiş olup; deri (%40,7), hazır giyim (%36,5), tekstil ürünleri (%32,8), tekstil girdileri (%27,3), içecek ve tütün (%20,9) aylık bazda en fazla gelişim gösteren alt sektörlerdir. Yıllık karşılaştırmada ise anılan sektörlerde sırayla %43,4, %40, %22,3, %40,9 ve %13,6 azalma dikkat çekmektedir. Ülke GSYİH’sine yaklaşık %35 oranında katkıda bulunan sanayi faaliyetleri yılın ikinci çeyreğinde %18,7'lik bir daralma kaydetmiştir.

Mayıs ayında %5,8 ve Haziran ayında %5,3 azalan madencilik faaliyetleri Temmuz ayında yıllık bazda %3 azalmış (aylık bazda %0,8 artmış) olup, elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı faaliyetleri ise yıllık bazda %8,8 gerilemiştir (aylık bazda %5,5 artış).

Diğer taraftan Meksika Finans Yöneticileri Enstitüsü (IMEF) İmalat Endeksi, Ağustos ayında 2.8 puan düşüşle 45 puana (baz puan 50 olup, baz puanın altı gerilemeyi göstermektedir) gerilemiş ve son 16 aylık negatif seyrini sürdürmüştür. Küresel Ekonomik Faaliyet Endeksi (IGAE) güncel verileri ise, ülke ekonomisinin Haziran ayında yıllık bazda %14,5 (aylık bazda %8,9 artış) küçüldüğünü göstermektedir.

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynaklar: