Meksika’da ekonomik faaliyetlerdeki toparlanma Eylül ayında yavaşladı

08 Aralık 2020

Temmuz ve Ağustos aylarında yıllık bazda sırayla %9,8 ve %8,5 azalan (aylık bazda sırayla %5,7 ve %1,4 oranında artan) Küresel Ekonomik Faaliyet Endeksi (IGAE) Eylül ayında iç talepteki zayıflık ve pandemide ikinci dalganın etkisiyle aylık bazda yalnızca %1 büyüme ile son 4 ayın en düşük büyümesini kaydetmişir. Yıllık karşılaştırmada ise endeksin Eylül ayında %7 küçüldüğü ve Mart 2015 seviyelerinde olduğu görülmektedir.Aylık karşılaştırmada ikincil faaliyetler (inşaat, madencilik ve imalat sanayi) Ağustos ayındaki %3,3 büyümeden sonra Eylül ayında %0 büyüme kaydetmiş; üçüncül faaliyetler (ticaret ve hizmetler sektörü) %1,8 ve birincil faaliyetler (tarım, balıkçılık, ormancılık sektörü) %1,1 oranında artmıştır. İkincil faaliyetler içerisinde inşaat faaliyetleri %5,6 küçülmüştür. Hizmetler sektörü içerisinde geçici konaklama ve yiyecek ve içecek hazırlama faaliyetleri %14,3 artarken; ulaştırma, posta, depolama ve kitle iletişim faaliyetleri %6,2 artış göstermiştir. Eğitim, sağlık ve sosyal yardım hizmetleri %0,3 daralma ile hizmetler sektörü içerisinde nagatif seyreden tek alt kategori olmuştur. Yıllık karşılaştırmada ise Eylül ayında ikincil faaliyetler (%7,5) ve üçüncül faaliyetler (%7,1) gerilerken; birincil faaliyetler %5,1 artmıştır.Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynaklar: