Meksika’da kamu kesimi mali dengesi ilk 7 ayda 414,6 milyar peso açık verdi

18 Eylül 2020

Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı (SHCP) verilerine göre Meksika’da net kamu harcamaları Temmuz ayında yıllık %3,8 artışla 516,5 milyar peso, Ocak-Temmuz dönemi toplamında ise %2,4 artışla 3,34 trilyon peso olarak gerçekleşmiştir. Programda 3,62 trilyon peso olarak öngörülen harcamalar 183,8 milyar peso daha az gerçekleşmiş olup, bu azalmanın 119,1 milyar pesosu programlanabilir harcamalar, 64,7 milyar pesosu ise programlanamayan giderlere karşılık gelmektedir.

Kamu sektörünün programlanabilir harcaması Temmuz ayında yaklaşık 405,3 milyar peso (yıllık %6,7 artış), Ocak-Temmuz döneminde ise 2,47 milyar pesodur (yıllık %4,8 artış). Temmuz ayında, cari harcamalar toplam 349,6 milyar peso (yıllık %7 artış),  sermaye harcaması 55,7 milyar pesodur (yıllık %4,6 artış). Ocak-Temmuz dönemi toplamında ise bu kalemler sırasıyla %1,8 ve %20,5 artmıştır. Sağlık Bakanlığı, 16,9 milyar peso ile Temmuz ayında harcamalarını %48 ile en çok artıran kurumdur. Ocak-Temmuz döneminde anılan kurum 73,7 milyar peso (yıllık %0,2 daha fazla) harcama yapmıştır. Anılan dönemde kamu kesimi mali dengesi 414,6 milyar peso (yıllık %170 artış) açık vermiştir.

Temmuz ayında toplam kamu gelirleri 395,2 milyar pesoya ulaşmış (reel olarak yıllık %10,7 düşüş), Ocak-Temmuz dönemi toplam gelirleri ise 2,99 trilyon peso (yıllık %4,7 düşüş) olarak kaydedilmiştir. Kamu gelirlerinin 255,4 milyar pesosu vergi gelirlerinden (yıllık %6,7 düşüş) elde edilmiş, ilk 7 ay toplamında ise 2 trilyon peso (yıllık %0,8 düşüş) görülmüştür. Bu gelirler içinde, Gelir Vergisi tahsilatından elde edilen gelir, yıllık %0,8 artışla Temmuz ayında 129,7 milyar pesoya, ilk 7 ay toplamında ise söz konusu gelir yıllık %1,2 artışla 1,09 trilyon pesoya ulaşmıştır. Temmuz ayında petrol gelirleri yıllık %27,3 düşüşle 52,4 milyar peso olurken, Ocak-Temmuz döneminde 302,2 milyar peso (yıllık %39,2 düşüş) seviyesindedir.

Vergi İdaresi Hizmetleri (SAT) ön verilerine göre Meksika’da 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde elde edilen vergi geliri, 2019 yılının ilk yarısına kıyasla reel olarak %0,1 azalmış ve 2,28 trilyon Meksika pesosu seviyesinde kaydedilmiştir. Anılan artış, 2012 yılından bu yana anılan dönemde kaydedilen en düşük artıştır. Vergi gelirinin 1,7 trilyon pesosu (yıllık %6,2 artış) yurt içinde, 560 milyar pesoluk kısmı (yıllık %16,5 düşüş) ise dış ticaret operasyonlarından elde edilmiştir.

KDV gelirleri ise Temmuz ayında azalan tüketim ve artan işsizliğin etkisiyle yıllık %19,5 azalma (2009 krizinden bu yana en yüksek düşüş) ile 77,6 milyar peso seviyesinde kaydedilmiştir. Ocak-Temmuz dönemi dikkate alındığında KDV gelirleri reel olarak yıllık %3,7 düşüşle 567,4 milyar pesodur.Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği
 
Kaynak: El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Gasto-publico-se-mantiene-blindado-ante-crisis-SHCP-20200830-0088.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recaudacion-del-IVA-la-mayor-caida-desde-la-crisis-del-2009-20200830-0089.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Que-programas-prioritarios-sacrificara-AMLO-en-2021-20200907-0125.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Paquete-Economico-del-2021-el-mas-austero-del-Siglo-XXI-20200907-0009.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-agosto-impuestos-dejan-0.1-mas-al-erario-20200914-0131.html