Meksika’da özel tüketim 1993 yılından bu yana en düşük seviyede

07 Temmuz 2020

Özel tüketim Nisan ayında yıllık bazda %22,3 (aylık bazda %19,7) azalmış ve 1993 yılından bu yana en yüksek düşüş kaydedilmiştir. Konut ve değerli eşya hariç ithal ve yerli tüketim malı ve hizmetleri harcamalarını kapsayan İç Piyasa Aylık Özel Tüketim Göstergesi (IMCPMI), 2020 yılının Nisan ayında ithal ürün tüketiminin %30,6 azaldığını; ithal yarı dayanıklı mal alımlarının %13,2 ve ithal dayanıklı mal alımlarının %19,1 düştüğünü, ithal dayanıksız mal alımlarının ise %1,8 arttığını göstermektedir.

Yerli ürün tüketimi %22,2 azalmış; yarı dayanıklı tüketim malları %24,6 daha az, dayanıksız tüketim malları %0,6 ve dayanıklı tüketim malları %12,2 daha fazla tüketilmiştir. Son 10 aydır düşüş yaşanan hizmetler sektöründe ise talep %22 gerilemiştir.

Diğer taraftan, El Financiero tarafından 410 kişi ile yapılan bir telefon anketinde ülkenin ekonomik durumunu “kötü” veya “çok kötü” olarak nitelendiren Meksikalılar’ın oranının Haziran ayında %61’e gerilediği görülmektedir. Mart ayında bu oran %53, Nisan ayında %71 ve Mayıs ayında %72 düzeyindedir. Fikrini değiştirenler “iyi”den çok, “iyi veya kötü değil” kategorisine yönelmiş ve “olumlu” düşünenlerin oranı %19’da kalmıştır.

Ankete katılanların kişisel ekonomik durumları hakkındaki “olumsuz” değerlendirmeleri ise Ocak ayında %30, Şubat ayında %37, Mart ayında %44, Nisan ayında %53, Mayıs ayında %50 iken Haziran ayında %48 olarak belirtilmiştir. “Olumlu” görüş bildirenlerin oranı ise Ocak ayında %23, Şubat ayında %25, Mart ayında %33, Nisan ayında %21 ve Mayıs ayında %22 iken Haziran ayında %23’e yükselmiştir.

Son 3 ayda işini veya gelirini kaybedenlerinlerin oranı Mart ayında %11, Nisan ve Mayıs aylarında %32, Haziran ayında ise %35 olarak belirtilmiştir. Orta ve üst-orta gelir düzeyine sahip olanların “olumsuz” algısı, düşük ve düşük-orta gelir düzeyindekilere kıyasla 26 puan daha azdır.

Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynak: El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Consumo-privado-cae-durante-abril-a-niveles-no-vistos-desde-la-crisis-del-2009-20200706-0029.html
El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/consumo-privado-se-hunde-22-3-en-abril-es-su-caida-mas-pronunciada-desde-que-hay-registros
El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/comienza-a-disminuir-el-pesimismo-economico-en-el-pais