Meksika’da özel tüketim harcamaları Kasım ayında %3 arttı

09 Şubat 2021

Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI) tarafından yayınlanan, konut ve değerli eşya hariç ithal ve yerli tüketim malı ve hizmetleri harcamalarını kapsayan İç Piyasa Aylık Özel Tüketim Göstergesi (IMCPMI) verilerine göre; Meksika’da son 6 aydır artmakta olan özel tüketim harcamaları 2020 yılının Kasım ayında önceki aya kıyasla %3 oranında artarken (Temmuz 2020’den bu yana kaydedilen en yüksek artış), yıllık bazda %6,6 azalmıştır.

Kasım ayında ithal ürün tüketimi yıllık bazda %0,3 azalırken (aylık %20,4 artış, Ocak 2003’ten bu yana en yüksek artış); ithal dayanıklı mal alımları %3,6 ve ithal yarı dayanıklı mal alımları %4,3 azalmış, ithal dayanıksız mal alımları ise %3,7 artmıştır. Yerli ürün tüketimi ise Kasım ayında yıllık bazda %7,3 azalmış (aylık %0,9 artış); dayanıklı tüketim mallarının tüketimi %20,3 ve dayanıksız tüketim mallarını tüketimi %2,2 artmış, yarı dayanıklı tüketim mallarının tüketimi ise %9,5 azalmıştır. Hizmetler sektöründe ise tüketim Kasım ayında yıllık bazda %13,9 (aylık bazda %1 artış) azalmıştır.2020 yılının Ocak- Kasım dönemi toplamında özel tüketim harcamaları yıllık bazda %11,5 azalırken; yerli ürün tüketimi %10,8 ve ithal ürün tüketimi %16,9 azalmıştır. 11 aylık dönemde ithal dayanıklı mal alımları yıllık bazda %29,9, ithal yarı dayanıklı mal alımları %17,2 ve ithal dayanıksız mal alımları %4,8 oranında azalmıştır. Anılan dönemde yerli dayanıklı mal alımları yıllık bazda %16,7, yarı dayanıklı mal alımları %27,8 ve dayanıksız mal alımları %2 azalıken; hizmetler sektöründeki gerileme %14,1’dir.Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği

Kaynaklar: