Meksika’nın 2021 yılı bütçesinde, son 4 yıldan bu yana ilk kez harcamalarda düşüş öngörülüyor

10 Eylül 2020

Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı (SHCP), bu yılın sonunda Meksika ekonomisinin %8'lik bir düşüş göstereceğini öngörmekte olup; 2021 için %4,6'lık bir büyüme beklenmektedir. Bütçe açığı 718,2 milyar peso (GSYH'nin %2,9'u) olarak öngörülmektedir ve açığın 2020 yılına kıyasla %26,9 artması beklenmektedir. Daha iyi bir manevra alanına sahip olmayı ve maliye politikasını değiştirmeyi engelleyen unsurlar; ekonomik daralma ve iş kayıpları; döviz kurunun etkileri ve finansal istikrarsızlık; petrol fiyatlarındaki değişkenlik ve bu unsurların kamu maliyesi üzerinde yarattığı baskılar olarak tanımlanmıştır. 2021 yılı sonunda enflasyon oranı %3, faiz oranı %4 ve döviz kuru 1 ABD doları=22,1 Meksika pesosu olarak öngörülmüştür.
 
Reel bütçe gelirlerinin %3 azalma ile 5,5 trilyon peso (GSYİH’nin %22,2’si) seviyesinde gerçekleşeceği; petrol ve vergi gelirlerinde beklenen azalma nedeniyle bütçe gelirlerinin de azalacağı tahmin edilmektedir. Petrol gelirlerinin 936,8 milyar peso (% 8,3'lük bir azalma) ile kamu gelirlerinin %16,9'unu temsil etmesi beklenmektedir. Petrolün varil fiyatının 42,1 dolar olacağı ve günlük 1,9 milyar varil üretim yapılacağı öngörülmektedir. Vergi tahsilatının (3,5 trilyon peso) %2,6 azalması, vergi gelirlerinin bütçe gelirinin %63,8'ini oluşturması ve 2021 yılında vergilerde herhangi bir artış veya ek bir vergi yaratılmasının öngörülmediği belirtilmektedir.
 
Yaklaşık 5,5 trilyon peso (%3 azalma) bütçe gelirine karşılık 6,3 trilyon peso (%3 artış) kamu harcamaları için 756,8 milyar peso borçlanma (%97'sinin iç borç) öngörülmektedir. Kamu harcamalarının GSYİH'nin %25,2’sini oluşturması ve 2017 yılından bu yana ilk kez harcamalarda düşüş kaydedilmesi beklenmektedir. Eyaletlere ve belediyelere ayrılacak federal harcamalar ise toplam harcamaların %29,7'sini (1,86 milyar peso) oluşturacaktır.
 
Sağlık bütçesi %9,2 artışla 664,7 milyar peso, Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu (IMSS) harcamaları %5,7 artışla 901,7 milyar peso, Kamu Çalışanları için Sosyal Güvenlik ve Hizmetler Enstitüsü (ISSSTE) bütçesi ise %3,3 artışla 373,5 milyar pesoya ulaşacaktır.
 
Toplam harcamaların %72’sini (4,6 milyar peso) oluşturan programlanabilir harcamaların %21,9’unun PEMEX ve CFE gibi kamu şirketleri ile Dos Bocas Rafinerisi ve “Herkes İçin Internet Projesi” gibi projelere yönelik olması öngörülmektedir. CFE Telecomunicaciones tarafından yürütülecek olan “Herkes İçin Internet Projesi”ne 1.986,2 milyon peso ayrılması ve Ulusal Fiber Optik Ağı ile telekomünikasyon altyapısının artırılması hedeflenmektedir. Programlanamayan harcamalar içinde ise 1,1 trilyon pesonun emeklilik ödemelerine, 829,4 milyar pesonun ise yatırım harcamalarına yönelmesi beklenmektedir.
 
Federal Hükümet, 162 altyapı yatırım programı ve projesi için toplamda 132,4 milyar peso mali kaynak tahsisi planlamaktadır. Maya Treni (%48 artışla 36,3 milyar peso), Santa Lucía'daki Felipe Angeles Havaalanı (%297 artışla 21,3 milyar peso) ve Tabasco'daki Dos Bocas Rafinerisi (%9 artışla 45,5 milyar peso), bu projeler içinde öne çıkmaktadır. Turizm Bakanlığı’nın bütçesi %641,5 artışla 38,6 milyar peso olarak gerçekleşecek, ancak bunun %94’ünün Ulusal Turizm Teşvik Fonu (FONATUR) tarafından yürütülen Maya Treni projesine ayrılacaktır. Meksika-Toluca Şehirlerarası Treni bütçesi ise %246 artışla 7 milyar peso olarak öngörülmektedir.
 

Kurum 2020 Bütçesi (Peso) 2021 Bütçesi (Peso) % Değişim
Cumhurbaşkanlığı Ofisi 918.577.842 805.024.292 -12,36
Hükümet 5.891.930.229 5.800.177.912 -1,55
Dışişleri 8.723.637.695 8.121.231.865 -6,90
Maliye 23.656.812.661 20.228.539.183 -14,49
Milli Savunma 94.028.694.246 112.557.168.656 44,03
Tarım ve Kırsal Kalkınma 47.576.943.957 49.291.453.404 43,98
İletişim ve Ulaştırma 54.374.026.293 55.919.591.344 2,84
Ekonomi 6.255.603.142 6.538.472.433 43,95
Milli Eğitim 326.282.716.298 338.046.927.940 43,98
Sağlık 128.826.414.373 145.414.570.947 12,87
Denizcilik 33.557.785.594 35.476.715.511 5,71
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 28.860.748.151 23.799.853.830 -17,53
Tarımsal, Bölgesel ve Kentsel Kalkınma 10.939.258.622 16.624.857.151 51,97
Çevre ve Doğal Kaynaklar 29.869.450.777 30.948.192.349 3,61
Enerji 48.507.330.641 47.060.243.165 -2,98
Refah 181.457.072.764 189.970.648.206 4,69
Turizm 5.034.491.561 38.613.394.661 666,97
Kamu İşlevi 1.461.399.636 1.389.004.630 -4,95
Tarım Mahkemeleri 850.645.718 800.879.640 -5,85
Vatandaş Güvenliği ve Koruması 60.150.695.893 63.441.669.472 5,47
Federal İdarenin Hukuk Müşavirliği 144.775.940 141.450.986 -2,29
Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi 25.658.798.449 26.573.104.028 3,56
Enerji Düzenleme Komisyonu 252.881.468 253.346.972 0,18
Ulusal Hidrokarbon Komisyonu 219.761.549 219.797.597 0,01
Sektörel Olmayan Kuruluşlar 11.382.216.525 12.213.921.953 43,90
Kültür 13.517.480.531 13.985.117.395 3,45
 
Yayımlayan: Meksiko Ticaret Müşavirliği
 
Kaynaklar: